+385 (01) 4657-888 arskopija@gmail.com

FOTOKOPIRANJE

U “Ars Kopiji možete napraviti doslovno sve, na području digitalnog tiska:

Fotokopiramo dokumenate, skripte, seminare, maturalne i diplomske radove. 
Svi fotokopirni strojevi su umreženi što olakšava i ubrzava printanje i
fotokopiranje sa bilo kojeg medija.

Kontaktirajte nas

Kontaktiraje nas za više informacija i zajedničku suradnji!